Tag Archives: Tomasz Wilmański

Tekst wizualny jako forma metasztuki / Visual text as a form of meta-art

Tekst wizualny jako forma metasztuki [Visual text as a form of meta-art) is a collection of texts  (in Polish) edited by Danuta Dabrowska-Wojciechowska and Malgorzata Kazmierczak. Authors: Olga Lewicka, Aleksandra Jach, Agnieszka Grodzinska, Malgorzata Dawidek, Zofia Cielątkowska, Roman Bromboszcz, Tomasz Wilmański.

Advertisements