Tag Archives: Monika Weiss

Jaką średnicę ma performance?

Długość cugli wyznacza średnicę areny, a performance z tych cugli lubi się zrywać. Wystawa otwarta w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu porusza dwa ważne zagadnienia sztuki współczesnej.

PO PIERWSZE, POKAZANO W NIEJ, że sztuka performance jest generatorem sztuki w ogóle poprzez ciągłe przekraczanie swoich granic i intuicyjne redefiniowanie pojęcia sztuki. Drugie bardzo istotne zagadnienie to pytanie, czy dokumentacja może stać się niezależnym dziełem sztuki.

Tekst został opublikowany w Exit, nr 2 (98), 2014. http://kwartalnik.exit.art.pl/article.php?edition=53&id=873&lang=pl

What is the Diameter of Performance Art?

“The length of the reins determines the diameter of the arena” and performance art tends to stretch these reins. The exhibition which opened at the Contemporary Art Gallery in Opole focuses on two important questions of the today art.

FIRSTLY, IT WAS SHOWN that performance is a motor for art. in general through the fact that this art form constantly crosses boundaries and redefines art in its broadest sense. The next very important topic is the role of art. documentation and the question whether documentation can become an independent work of art in itself.

The full text was published at Exit, no. 2 (90), 2014, http://kwartalnik.exit.art.pl/article.php?edition=53&id=873&lang=en