Tag Archives: Miss Universe

Przestrzeń dla Sztuki Żywej w Piotrkowie Trybunalskim. Interakcje 2012

IzaChamczyk

W tym roku InterAkcje zaprezentowały się jako uczestnik międzynarodowej sieci festiwali performance „A Space For Live Art” skupiającej siedem europejskich organizacji. Do współpracy kuratorskiej zaproszono kuratorów ze Słowenii (Marę Vujić z organizacji City of Women), Belgii (Antoine Pickelsa – kuratora festiwalu Troubles) i Hiszpanii (Nieves Correę – kuratorkę festiwalu Accion Mad). Pozwoliło to na poszerzenie bazy artystów, szczególnie bardzo młodych. Równie ciekawy tzw. program OFF młodych polskich artystów przygotował Janusz Bałdyga. Tegoroczną nowością była absolutnie poprawna reprezentacja kobiet; organizatorzy (Piotr Gajda i Gordian Piec) z pomocą współpracujących kuratorów osiągnęli wręcz idealną proporcję (21 artystek i 21 artystów). Kilka pokazów polecam szczególnej uwadze.

Tekst został opublikowany w: http://obieg.pl/rozmowy/25436

Advertisement

Interakcje under the banner of the audience – 14th International Action Art Festival InterAkcje

InterAkcje this year participated as a member of an international network of performance art festivals entitled “A Space for Live Art” that includes seven organisations. The festival was co-curated by Mara Vujic (Slovenia), Antoine Pickels (Belgium) and Nieves Correa (Spain). This allowed for a broad range of artists, especially featuring very young ones. The so called OFF programme was prepared by Janusz Baldyga. As in previous years, the name “OFF” was only a formality, because often performances by the artists who were invited to participate in this “OFF” category, were more interesting than the ones by the more experienced artists.

The entire text was published at: http://livinggallery.info/text/interakcje2012