Author Archives: malgosia1979

About malgosia1979

Ph.D. in History

Anarchia i nowa sztuka. 100-lecie dadaizmu [Anarchy and New Art. 100 years of Dadaism]

Anarchia i nowa sztuka. 100-lecie dadaizmu [Anarchy and New Art. 100 years of Dadaism] edited by Malgorzata Kazmierczak, with essays written by: Łukasz Białkowski, Ania Chromik, Wojciech Ciesielski, Marta Czyż, Władysław Kaźmierczak, Stach Szabłowski, Andrzej Szpindler, Andrzej Turowski. Review: Paweł Leszkowicz.

Advertisements

The network of performance art festivals as an independent art institution – a historical survey

Performance art emerged out of the rebellion against art institutions understood in
a colloquial meaning of the word – i.e. museums, collectors and commercial galleries.
Performance artists of the 70s tried to work “outside of the system” – hence the
extreme cases such as performances for no or very limited audience by Chris Burden
(Transfixed, 1974), Vito Acconci (Photo Piece/BLINK, 1969), or private action by
Linda Montano and Tehching Hsieh (One Year Performance, 1983–84). In America,
it was a time when official art places were contested (I avoid the word: ‛institution’
deliberately) – the protests organized by the Art Workers’ Coalition and women
organizations against the closed circuit of white, male, heterosexual art of selected
artists. The fact that performance art does not need sophisticated infrastructure
fosters its existence in an alternative circuit. That circuit is predominantly also
independent financially because festivals, meetings and shows have happened in
many places of the world almost without any budget. From the very beginning artists
have founded independent institutions (such as Franklin Furnace gallery set up in
New York in 1976 – today it exists as an archive deposited in the Pratt Institute)
or art magazines (such as the Avalanche in New York). In USA performance artists
organized themselves around some concrete art spaces. […]

The whole text was published in the Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione vol. 12 (2017) and is available at: https://www.academia.edu/36886728/The_network_of_performance_art_festivals_as_an_independent_art_institution_a_historical_survey

“Trojan horses”. O związkach sztuki performance z aktywizmem społecznym

Sztuka performance od początku była antyinstytucjonalna i związana z kontrkulturą. W swoim wykładzie powiem o performance’ach zaangażowanych społecznie lub politycznie, które obecnie przyjęły formę tzw. perfoaktywizmu. Zaprezentuję jego najciekawsze według mnie przejawy od końca lat 60. XX wieku do współczesności. Tytuł wykładu nawiązuje do tekstu autorstwa Lucy Lippard. Przeanalizuję też krytykę artywizmu dokonaną przez polemizującego z Gregorym Shollettem Borisa Groysa (za Walterem Benjaminem i Guyem Debordem), Granta Kestera i Claire Bishop.

https://www.facebook.com/events/719705881751684/

 

Co to jest performance? [Sztuki oswajanie]

Po ponad 50 latach istnienia tego rodzaju sztuki jest on wciąż wśród szerokiej publiczności uznawany za nowość, a krytycy i historycy sztuki wciąż zmagają się z odpowiedzią na pytanie: co to jest performance?

Podczas wykładu opartego na projekcie „What is performance art?” i „Timeline of performance art” realizowanego za pośrednictwem portalu http://livinggallery.info spróbuję odpowiedzieć na to pytanie słowami samych artystów-performerów.

http://fragile.net.pl/home/malgorzata-kazmierczak-co-to-jest-performance/

Tekst wizualny jako forma metasztuki / Visual text as a form of meta-art

Tekst wizualny jako forma metasztuki [Visual text as a form of meta-art) is a collection of texts  (in Polish) edited by Danuta Dabrowska-Wojciechowska and Malgorzata Kazmierczak. Authors: Olga Lewicka, Aleksandra Jach, Agnieszka Grodzinska, Malgorzata Dawidek, Zofia Cielątkowska, Roman Bromboszcz, Tomasz Wilmański.

Nahota jako normální stav: ani krásná, ani ošklivá, ani erotika, ani senzace

Festival Nahých forem se zabývá otázkami nahoty a práce s tělem v umění performance. Nahota je v umění přítomná odjakživa, proto se stala předmětem úvah teoretiků a historiků umění. Kenneth Clark ve své knize The Nude zjistil, že být nahý jednoduše znamená svléknout se, zatímco akt je umělecký žánr. […] 

The review was published at: http://artalk.cz/2018/03/13/nahota-jako-normalni-stav-ani-krasna-ani-oskliva-ani-erotika-ani-senzace/

 

 

Friends from the Seaside / Znajomi znad morza

Friends from the Seaside / Znajomi znad morza, ed. by Malgorzata Kazmierczak, Patrycja Rylko and Ania Witkowska is a book about an informal collective of artists born at the turn of 70s and 80s who studied at the Academy of Fine Arts in Gdansk, Poland.

Authors:

Iwona Bigos, Aleksandra Grzonkowska, Andrzej Karmasz, Jakub Knera, Tomasz Kopcewicz, Sławomir Lipnicki, Adam Mazur, Daniel Muzyczuk, Jacek Niegoda, Agata Nowosielska, Patrycja Ryłko, Piotr Stasiowski, Stach Szabłowski, Michał Szlaga, Kuba Szreder, Monika Weychert-Waluszko, Adam Witkowski, Ania Witkowska, Wojciech Zamiara.